top of page

招財三角黃晶山⛰

𝕊𝕚𝕫𝕖: 
𝟚𝟜𝟘𝕞𝕞 𝕩 𝟙𝟟𝟝𝕞𝕞 𝕩 𝟛𝟘𝕞𝕞

另一舊黃晶山,亦非同凡響,山形更突出,就好似一座大靠山,穩穩為你增值招來財富。

店主亦不私藏,同樣將呢個珍藏嘅黃晶山特價分享俾大家。🧏🏻‍♂️ 希望大家賺個盤滿缽滿。🤑🤑🤑🤑🤑💰💰

𝙿𝚛𝚒𝚌𝚎: 𝙷𝙺𝙳 𝟷𝟸𝟾𝟾——> *𝟷0𝟾𝟾

呢家d水晶係疫情嘅關係下,出貨出得好少,所以真係來貨越嚟越貴,真係好難做啊🤦🏻所以大家真係睇岩就入手啦🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️簡單分享下黃晶嘅功效: 

👉🏻財富之石,增強橫財,偏財運。
炒股做生意人士最適合。

👉🏻增加自信心,凝聚力,成就王者風範。

👉🏻對應臍輪,有助腸胃之健康。🏦 歡迎 DM 查詢及購買。
* 以上價錢不包運哦,包埋就蝕家啦😿😿*

【由於水晶為天然礦物,晶身或會有冰裂/礦缺/黑點情況,並非瑕疵,如介意請慎購。】

招財三角黃晶山⛰

SKU: 1
HK$1,288.00 Regular Price
HK$1,088.00Sale Price
    bottom of page